Menu Ngô Diệc Phàm - Hello Actor Wu

Đang tải player

[MV] Nhớ Người (Miss You) - Ngô Diệc Phàm ft Triệu Lệ Dĩnh

28/12/2017 - 14:31 · 255

Âm nhạc

Nhạc: Ngô Diệc Phàm
Lời: Ngô Diệc Phàm
Biên khúc: Nhan Tiểu Kiện/ Ngô Diệc Phàm/ KeVin Shin
Sản suất: Ngô Diệc Phàm/ Kevin Shin

Ngô Diệc Phàm mv miss you nhớ người triệu lệ dĩnh

Playlist liên quan

Show, Interview & Live

Autoplay