Menu Ngô Diệc Phàm - Hello Actor Wu

Mới cập nhật

Quảng cáo trà TEA PAI - Ngô Diệc Phàm

Quảng cáo trà TEA PAI (Nông Phu Sơn Tuyền) - Ngô Diệc Phàm

Show, Interview & Live

Tổng hợp các chương trình âm nhạc mà Ngô Diệc Phàm biểu diễn LIVE, các chương trình thực tế ngắn tập...

Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết

Phim điện ảnh do Từ Tịnh Lôi đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên chính: Ngô Diệc Phàm, Vương...

YOKA phỏng vấn với Ngô Diệc Phàm tại Bvlgari - Milan Fashion Week 2018

YOKA phỏng vấn với Ngô Diệc Phàm tại Bvlgari - Milan Fashion Week 2018

The Rap Of China (Trung Quốc Có HipHop)

Show thực tế âm nhạc về HipHop đầu tiên tại Trung Quốc, do IQIYI sản xuất, tổng cộng 12 tập với sự tham...

LIÊN MINH NGƯỜI THÁCH THỨC (Mùa 1 + 2)

Liên Minh Người Thách Thức là chương trình thử thách dành cho người nổi tiếng, khi họ phải đảm nhiệm...

72 Tầng Kỳ Lâu

Show thực tế phiêu lưu kì bí, khám phá văn hóa do đài Hồ Nam sản xuất. Tác giả Nam Phái Tam Thúc chấp...

Phim Điện Ảnh

Nơi tổng hợp các bộ phim điện ảnh mà Ngô Diệc Phàm tham gia

The Rap Of China (Trung Quốc Có HipHop) Tập 7

Show thực tế âm nhạc về HipHop đầu tiên của Trung Quốc, do IQIYI sản xuất, tổng cộng 12 tập. Với sự tham...

The Rap Of China (Trung Quốc Có HipHop) Tập 8

Show thực tế âm nhạc về HipHop đầu tiên của Trung Quốc, do IQIYI sản xuất, tổng cộng 12 tập. Với sự tham...