Menu Ngô Diệc Phàm - Hello Actor Wu

Mới cập nhật

The Rap Of China - Trung Quốc có HipHop Tập 11

Show thực tế âm nhạc về HipHop đầu tiên của Trung Quốc, do IQIYI sản xuất, tổng cộng 12 tập. Với sự tham...

The Rap Of China (Trung Quốc Có HipHop)

Show thực tế âm nhạc về HipHop đầu tiên tại Trung Quốc, do IQIYI sản xuất, tổng cộng 12 tập với sự tham...

Ngô Diệc Phàm trên chương trình Complex LIVE

Ngô Diệc Phàm trên chương trình Complex LIVE trong dịp quảng bá Deserve

Show, Interview & Live

Tổng hợp các chương trình âm nhạc mà Ngô Diệc Phàm biểu diễn LIVE, các chương trình thực tế ngắn tập...

Hậu trường Ngô Diệc Phàm chuẩn bị cho FanMeeting Sinh nhật UJOFAN 2017

Hậu trường Ngô Diệc Phàm chuẩn bị cho FanMeeting Sinh nhật UJOFAN 2017

Ngô Diệc Phàm/ Kris Wu và Sean Evans trên chương trình Sean in the Wild

Sean in the Wild - Giới thiệu đồ ăn Trung Quốc tại các nhà hàng ở Mỹ

Nhớ Người (Miss You) - Ngô Diệc Phàm ft Triệu Lệ Dĩnh [Full MV]

Lời: Ngô Diệc Phàm Nhạc: Ngô Diệc Phàm Soạn nhạc: Nhan Tiểu Kiện, Ngô Diệc Phàm, Kevin Shin Sản xuất:...

[MV] Nhớ Người (Miss You) - Ngô Diệc Phàm ft Triệu Lệ Dĩnh

Nhạc: Ngô Diệc Phàm Lời: Ngô Diệc Phàm Biên khúc: Nhan Tiểu Kiện/ Ngô Diệc Phàm/ KeVin Shin Sản suất:...