Menu Ngô Diệc Phàm - Hello Actor Wu

HAPPY CAMP (2 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 01/11/2017 00:24

Happy Camp là chương trình truyền hình giải trí được sản xuất bởi Hồ Nam. Chương trình gồm 5 MC và những khách mời nổi tiếng. Sau đây là những tập Happy Camp có sự tham gia của Ngô Diệc Phàm.

20170121 Happy Camp - Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/ngodiecphamHAW Cre: Hunan Brought to you by Hello Actor Wu...

20150321 Happy Camp - Đại Tiệc Mỹ Nam

Visit us: https://www.facebook.com/ngodiecphamHAW/ Cre: Hunan Brought to you by Hello Actor Wu - Only...